Proiectul: „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova”

Proiectul: „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova”

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea instituţională şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor societății civile prin crearea unui Serviciu de Suport Instituțional pentru OSC şi ca urmare creşterea rolului sectorului asociativ în implementarea politicilor publice la nivel local şi regional.

Proiectul este axat pe 3 componente esențiale:

(a) Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor societății civile prin instruire;

(b) Consultanță în accesare de fonduri de la diverși donatori;

(c) Organizarea comunitară participativă a cetățenilor și stimularea inițiativei civice la nivel local.

Rezultatele proiectului:

(a) consolidarea capacităților a 18 ONG regionale de nivel local prin organizarea unui ciclu de instruiri tematice;

(b) oferirea consultanței în elaborarea cererii de finanțare prin asistența acordată de echipa de proiect;

(c) implicarea ONG-lor locale în procesul de creare a grupurilor de inițiativă locală și respectiv organizarea ședințelor focus-grup în comunitate;

(d) sporirea rolului ONG-lor locale și a grupurilor de inițiativă locală prin implicarea în activitatea de actualizare a planurilor de dezvoltare locală, ținând cont de necesitățile reale ale populației.

Aria de extindere a proiectului este Regiunea de Nord a Republicii Moldova raioanele: Sîngerei, Făleşti, Florești, Rîşcani, Glodeni, Soroca, Dondușeni, Edineț, Briceni, Ocnița.

Perioada de implementare a proiectului este 1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2021.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova, și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Partajare: