Proiectul „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”

Proiectul „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” lansează proiectul „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă” care are drept scop stimularea comunităților locale și organizațiilor societății civile să participe și să contribuie la asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Proiectul va fi realizat în perioada 01.10.2019 – 30.09.2021, în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Proiectul își propune să desfășoare activități în domeniul dezvoltării și fortificării capacităților asociațiilor locale precum și sporirii gradului de implicare a acestora în procesul de planificare participativă, monitorizării procurărilor/achizițiilor și asigurării durabilității investițiilor în infrastructura locală în cele 4 domenii prioritare: infrastructură pentru apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică, mediu și schimbările climatice.

Totodată proiectul urmărește susținerea dezvoltării socio-economice durabile a comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, prin oferirea de granturi către organizațiile societății civile pentru implementarea ideilor inovative in cele 4 domenii prioritare menționate.

Regiunea de implementare vizează cele 11 raioane din regiunea de Nord a Moldovei (Briceni, Ocnița, Edineț, Soroca, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Florești, Sîngerei) și municipiul Bălți.

Beneficiarii proiectului constituie cel puțin 25 de organizații ale societății civile, care vor beneficia de suport financiar sub formă de granturi și instruire, 100 reprezentanți ale APL-urilor și aproximativ 20.000 de cetățeni, locuitori din zona de nord a țării.

Partajare: