Consiliul de administrare

Boris Boincean – Președinte

Furtună Elena – Membru

Sergentu Ala – Membru