Proiectul „MILK”

Proiectul „MILK”

Proiect: ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge – MILK”

Finanţator: Fundația Elvețiană HEKS

Implementator: A.O. ”Pro Cooperare Regională”

Scop: Facilitarea dezvoltării sectorului de lapte din R. M. prin suport în consolidarea capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea accesului la finanțare și dezvoltarea infrastructurii fermelor.

Beneficiari direcţi: 3000 fermieri (producători de lapte)

Durata proiectului: Iulie 2017- iunie 2021 (FAZA a II-a)

Obiective specifice:

1.     Îmbunătățirea accesului la cunoștințele profesionale de bază și la aptitudinile practice pentru producătorii de lapte;
2.     Sporirea producției de lapte, sănătății și a productivității animalelor;
3.     Oportunităţile producatorilor de lapte şi poziţionarea lor pe piaţă în raport cu alţi actori din sector, au fost îmbunătăţite;

Rezultate așteptate:

–         2200 de actori din sector vor beneficia de schimb de experiență și consolidare a capacităților;
–         Aproximativ 200 de fermieri vor fi instruiți și certificați în cadrul cursul vocațional  privind „creșterea bovinelor” realizat în colaborare cu Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni;
–         Cel puțin 30 de facilitatori locali vor fi instruiți.
–         1800 de fermieri – producători de lapte vor participa la activitățile ”Școala de cîmp a fermierului”;
–         40 de localități vor beneficia de pășuri reabilitate;
–         Cel puțin 400 de fermieri își vor îmbunătăți producția de furaje;
–         Realizarea companiilor de informare și sensibilizare a populațiile privind beneficiiile consumului de lactate;
–         200 de medici veterinari vor fi instruiți;
–         120 de tehnicieni de insămînțare artificială vor urma cursuri de formare pentru a-și îmbunătăți abilitățile;
–         40 de centre de colectare a laptelui vor beneficia de servicii de modernizare a  infrastructurii și vor presta servicii adiționale fermierilor.

Partajare: