Proiectul LEADER

Proiectul LEADER

Proiect: ” Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER

și a Grupurilor de Acțiune Local”

Finanţator: Fundația Elvețiană HEKS

Implementator: A.O.” Pro Cooperare Regională”

Scop: Îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acţiune Locală. Beneficiarii directi ai proiectului vor fi reprezentantii sectorului asociativ (ONG), autorități publice locale (primari si consilii locale), sectorul rivat(agenți economici),  institutii publice (scoli, gradinite) si alți liderii comunitari neformali.

Beneficiari direcţi: Asociații Obștești, Autorități Publice Locale, Agenți economici, lideri neformali

Perioada de implementare: Ianuarie 2017- decembrie 2020

Obiective specifice:

1.  De a stimula dezvoltarea comunitară durabilă prin crearea Grupurilor de Acțiune Locală;

2.  De a consolida rolul societății civile în procesului decisional la nivel local și național (autorități centrale de stat).

 

Activități de bază:

– Promovarea conceptului LEADER în regiunea de Nord;

– Facilitarea creării Grupurilor de Acțiune Locală;

– Asistență logisică în procesul de înregistrare a GAL-lor;

– Formare de capacități pentru ONG-ri;

– Formare de capacități pentru membrii Grupurilor de Acțiune Locală;

– Organizarea schimbului de experiență în țările UE și non-UE;

– Asistență tehnică pentru elaborarea strategiilor de dezvotare organizatională a ONG-lor;

– Asistență tehnică în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală la nivel de GAL;

– Facilitarea inițierii proiectelor de parteneriat intercomunitar cu GAL-ri din alte țări UE;

– Crearea unei Rețele a Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea de Nord a Republicii Moldova.

– Facilitarea dialogului cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare referitor la implementarea politicilor de dezvoltare rurală, inclusiv a Programului LEADER in Republica Moldova.

 

Rezultate așteptate:

– Sector asociativ dezvoltat;

– Grupuri de Acțiune Locală înregistrate și funcționale;

– Strategii GAL realist elaborate și implementate;

– Atragerea investițiilor și soluționarea problemelor la nivel local;

– Dezvoltarea economiei rurale și crearea noilor locuri de muncă;

– Dezvoltarea parteneriatului intercomunitar;

– Retea de dezvoltare rurala (GAL-ri) consolidată și functională;

– Activităti de cooperare internatională cu GAL-ri din tări UE initiate.

Partajare: