Proiectul „Facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord”

Proiectul „Facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord”

Proiectul „Facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord”

Solicitant: A.O. „Pro Cooperare Regională”

Finanțator: Uniunea Europană şi Guvernul Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene

Buget: 55.000 euro

Perioadă de implementare: septembrie 2018 – martie 2020

Despre proiect:

Proiectul va încuraja antreprenorii mici și mijlocii din zonele rurale a Regiunii de Nord să dezvolte afacerile agricole și nonagricole,  prin facilitarea accesului la surse de finanțare și prin dezvoltarea capacităților actorilor din sector. În rezultatul intervențiilor, vor fi create locuri de muncă și asigurată dezvoltarea comunităților rurale din aria de intervenție, prin ocuparea și menținerea populației în sate.

Implementarea activităților proiectului va fi asigurată de către echipa de proiect (2 persoane), care vor activa în cadrul Centrului Regional de Consultanță în Afaceri (SMART HUB), în colaborare cu partenerii Asociației Pro Cooperare Regională.

Intervențiile de bază vor fi orientate spre informarea antreprenorilor mici și mijlocii despre oportunitățile de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea capacităților lor pentru a asigurara eligibilitatea acestora față de programele de finanţare active.

Activitățile de informare și consultare a antreprenorilor vor fi realizate în mai multe etape, prin utilizarea surselor disponibile și a capacităților echipei de proiect.

Proiectul va facilita dezvoltarea infrastructurii de afaceri a beneficiarilor, prin activități de informare și consultare cu privire la managementul afacerilor și identificarea soluțiilor inovative de dezvoltare. În acest sens, vor fi contractați experți care vor evalua necesitățile specifice a beneficiarilor și vor veni cu recomandări privind dezvoltarea întreprinderilor.

Proiectul va facilita crearea formelor asociative în mediul de afaceri din zonele rurale prin creșterea spiritului de cooperare dintre antreprenori și alți actori din sectoarele de activitate a beneficiarilor. Astfel vor fi identificate grupuri locale de antreprenori care vor fi susținute în crearea  asociațiilor/cooperativelor, prin urmare vor fi consultate cu privire la gestionarea surselor financiare comune.

Viziunea pe termen lung a funcționării Centrului de informare este de a deveni un punct sustenabil de furnizare și facilitare a serviciilor de consultanță în afaceri.

Partajare: