UE-GIZ // Scrierea și managementul proiectelor, seminar suprasolicitat

UE-GIZ // Scrierea și managementul proiectelor, seminar suprasolicitat

Alte două seminare de instruire a reprezentanților organizațiilor societății civile active la nivel local (asociații obștești, GAL-uri, asociații profesionale, grupuri de inițiativă, consilii de elevi, ș.a.) din Nordul Moldovei, au avut loc în perioada 28-29 și 30-31 octombrie la Bălți. În cadrul seminarelor participanții au avut ocazia să facă cunoștință cu procedurile de scriere a proiectelor și managementul acestora. Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

La începutul seminarelor, cu un cuvânt de salut, au venit reprezentanții organizatorilor AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED, care le-au comunicat participanților despre lansarea proiectului, scopul și obiectivele acestuia.

Pe parcursul seminarelor, cei circa 60 de participanți, au avut ocazia să facă cunoștință cu ultimele cerințe din domeniul scrierii de proiecte și a managementului proiectelor. Aceste cunoștințe au fost consolidate în urma sesiunilor de lucru în grup, organizate în timpul seminarelor.

A doua parte a seminarelor, sesiunile practice, vor avea loc în data de 11 și respectiv 12 noiembrie, unde participanții vor lucra nemijlocit la ideile de proiect, aplicând în practică cunoștințele acumulate anterior.

În același timp, este de menționat faptul că subiectul instruirii, „Scrierea cererii de finanțare și managementul proiectelor” a trezit un interes enorm din partea reprezentanților organizațiilor societății civile. Pe parcursul perioadei rezervate înregistrării la seminar, au fost recepționate peste 150 de cereri, pe cînd numărul planificat de persoane care vor beneficia de instruirea dată este de 60.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

 

Partajare: