UE-GIZ // La Bălți a avut loc prima parte seminarului de instruire „Scrierea cererii de finanțare și managementul proiectelor”

UE-GIZ // La Bălți a avut loc prima parte seminarului de instruire „Scrierea cererii de finanțare și managementul proiectelor”

În perioada 16-17 octombrie 2019, la Bălți, a avut loc prima parte a seminarului de instruire cu genericul „Scrierea cererii de finanțare și managementul proiectelor” pentru reprezentanți ai organizațiilor societății civile active la nivel local (asociații obștești, GAL-uri, asociații profesionale, grupuri de inițiativă, consiliilor de elevi, ș.a.), interesate în dezvoltarea sustenabilă a comunităților pe care le reprezintă. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

Seminarul a început cu un cuvânt de salut din partea organizatorilor: Sergiu Mihailov, Director executiv AO Pro Cooperare Regională și managerul proiectului, Natalia Postolachi, Director executiv și coordonator de proiect al organizației partenere AO CASMED și Svetlana Caliniac, Consultant Regional pentru regiunea de Nord din partea GIZ Moldova, care le-au comunicat participanților despre lansarea proiectului, scopul și obiectivele acestuia.

Pe parcursul seminarului cei 29 de participanți au avut ocazia să facă cunoștință cu ultimele cerințe din domeniul scrierii de proiecte și a managementului proiectelor. Aceste cunoștințe au fost consolidate în urma sesiunilor de lucru în grup, organizate în timpul seminarului.

A doua parte a seminarului, sesiunea de follow up, va avea loc în data de 25 octombrie, unde participanții, vor lucra nemijlocit la ideile de proiect, aplicând în practică cunoștințele acumulate anterior.

A doua sesiune de instruire va fi organizată în perioada 30-31 octombrie, cu follow up în data de 11 noiembrie, unde sunt așteptați peste 25 de participanți.

În același timp, este de menționat faptul că subiectul instruirii privind „Scrierea cererii de finanțare și managementul proiectelor” a trezit un interes foarte mare din partea reprezentanților organizațiilor societății civile. Timp de trei zile, cât a durat perioada de înscriere, au fost recepționate peste 100 de cereri, deși inițial a fost planificată instruirea unui număr de 60 de persoane. Respectiv, a fost luată decizia de a mai organiza o sesiune suplimentară, în perioada 28-29 octombrie 2019, cu sesiunea practică în data de 12 noiembrie.

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

Partajare: