UE-GIZ // Programul de Granturi Locale pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

UE-GIZ // Programul de Granturi Locale pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu AO „CASMED” a lansat Programul de Granturi Locale, derulat în cadrul proiectului „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Programul de Granturi Locale își propune să abiliteze cetățenii prin participarea activă și constructivă în procesele de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor și deciziilor privind serviciile publice locale; informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la problemele legate de domeniile prestării serviciilor publice, eficiență energetică și mediu pentru a solicita acțiuni din partea autorităților publice, îndeplinind în același timp obligațiile lor ca clienți ai serviciilor publice locale.

Prin intermediul Programului de Granturi Locale se va oferi suport financiar și tehnic pentru cel puțin 25 organizații ale societății civile (OSC) de nivel local din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova pentru susținerea ideilor inovative de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, în patru domenii prioritare: infrastructura pentru apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică, mediu și schimbările climatice.

Concursul este adresat Organizațiilor Societății Civile de nivel local (OSC). Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune dosarul de aplicare on-line, pe pagina web a proiectului: www.eu4civilsociety.md.  Descrierea conținutului dosarului de aplicare și toate formularele necesare sunt disponibile pe pagina web a proiectului.

Raioanele eligibile pentru participare la apel sunt: Briceni, Ocnița, Edineț, Soroca, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți.

Suma totală a Programului de Granturi Locale constituie 750.000 euro. Se vor acorda trei tipuri de granturi, respectiv, cu valoare estimativă de:

  • Granturi mici până la 10.000 euro;
  • Granturi medii până la 30.000 euro;
  • Granturi mari până la 50.000 euro.

Pentru a informa reprezentanții organizațiilor societății civile despre Programul de Granturi Locale, în perioada 20-22 noiembrie au fost organizate trei sesiuni de informare: în municipiul Edineț, în municipiul Soroca și în municipiul Bălți. În cadrul acestor sesiuni, peste 200 de participanți, reprezentanți ai societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord, autorități publice locale și reprezentanți ai mass-media, au fost informați privind obiectivele și prioritățile Programului de Granturi Locale, precum și despre procedura de aplicare la acesta.

Victor Rotaraș, Coordonator de proiect: „Lansăm acest apel datorită suportului financiar al Uniunii Europene, având drept scop să susținem dezvoltarea localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord, prin sprijinirea organizațiilor societății civile, autorităților publice locale și abilitarea cetățenilor din aceste comunități. Or, Programul de Granturi Locale, lansat datorită suportului financiar al Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” implementat de GIZ Moldova, coincide cu scopurile noastre și ne permite să facem acest lucru. Acest apel de proiecte este adresat societății civile, iar noi îndemnăm organizațiile să aplice atât independent, cât și în consorțiu cu alte ONG-uri din regiune, sau în parteneriat cu grupuri de inițiativă locale, autorități publice locale, instituții de educație, etc.”

Pentru mai multe informații, contactați:

Victor Rotaraș, Coordonator de proiect, procore.eusuport@gmail.com, 068 48 00 44

Natalia Postolachi, Coordonator de proiect, casmed.eusuport@gmail.com, 069 56 02 59

Partajare: