Tender pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse alimentare și nealimentare

Tender pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse alimentare și nealimentare

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță concurs de tender pentru achiziționarea unui lot de 100 (una suta) vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 1500 (una mie cinci sute) MDL fiecare, pentru produse alimentare și produse nealimentare.

Anunțul de tender este lansat în cadrul proiectului Assistance to address the emergency needs of Ukrainian refugees in Moldova” implementat în perioada septembrie – decembrie 2022 de către AO „Pro Cooperare Regională”.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 100 de vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 1500 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina.

 CONSIDERAȚII GENERALE

Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la: 1) destinația voucherului; 2) materia din care este confecționat; 3) valoarea nominală; 4) locațiile/ magazinul unde pot fi utilizate aceste vouchere; 5) tipul de produse incluse în voucher; 6) termenul de valabilitate.

Important! Magazinele ofertantului trebuie să fie prezente cel puțin trei localități în raza raioanelor Glodeni, FloreștiTelenești și a municipiului Bălți.

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini toate criteriile de selecție din tabelul de mai jos.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de tender privind achiziționarea unui lot de 100 de  vouchere multifuncționale cu uz multiplu, cu valoarea nominală de 1500 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, cu următoarele caracteristici și proprietăți:

Tabel: Descrierea produsului

Nr. Denumirea Valoarea nominală Locația unde poate fi utilizat Specificarea  produselor incluse în voucher (destinația) Termenul de valabilitate a voucherului
1. Voucher multifuncțional cu uz multiplu 1500 lei Magazin (denumirea, localitatea, adresa) Produse alimentare

(non alcool și tutungerie) și produse nealimentare

zile, luni, ani
 

Valoarea estimativă totală (cu TVA)

150.000,00 MDL  (una suta cincizeci mii lei, 00 bani)

 

 INSTRUCȚIUNI  PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Descrierea produsului și va include toate specificațiile din tabel.

Prețul produselor alimentare și de uz personal va fi specificat în monedă națională (MDL), cu TVA inclus.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

DEPUNEREA OFERTELOR

Limba de redactare a ofertei: limba română sau limba rusă.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

  • pe e-mail: pro_co_re@yahoo.co.uk, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea produselor alimentare și nealimentare.

Toate paginile ofertei trebuie să fie numerotate și semnate de o persoană autorizată a Ofertantului.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 18 noiembrie 2022, ora 23:59.

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 15 zile calendaristice de la data depunerii.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț – locație disponibilă – reduceri.

 Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 069950292, sau la adresa de e-mail: pro_co_re@yahoo.co.uk.

Partajare: