Financers

European Union

European Union

Government of Sweden

Government of Sweden

Government of the Netherlands

Government of the Netherlands

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Konrad Adenauer Foundation

Konrad Adenauer Foundation

Visegrad Fund

Visegrad Fund

(Română) Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova)

Germany International Cooperation Agency (GIZ Moldova)

Dezvolt

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” își propune să susțină Organizațiile Societății Civile în activitatea lor de promovare a principiilor Bunei Guvernări.

East Europe Foundation

(Română) Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistenta tehnică care promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică.

HEKS EPER

Fundația Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației HEKS-EPER Elveția

Diaconia

Diaconia is a Christian, non-profit-organization offering help and support for living a dignified and valuable life despite age, illness, disability, isolation, difficult social situations and other life crises.