Promovarea conceptului de „specializare inteligentă” in dezvoltarea regională in Republica Moldova

Promovarea conceptului de „specializare inteligentă” in dezvoltarea regională in Republica Moldova

Asociatia Obsteasc ă Pro Cooperare Regională in parteneriat cu Fundația Internațională pentru Dezvoltare Rurală din Bielorusia si Organizația regională a Uniunii profesionale a antreprenorilor din Ucraina in perioada iunie 2020 – februarie 2021 a implementat proiectul: Laboratoare naționale inteligente: promovarea abordării de specializare inteligentă în dezvoltarea regională a Moldovei, Belarusului și Ucrainei.

Proiectul a avut ca scop principal promovarea abordării strategice de „specializare inteligentă” în dezvoltarea regională în Moldova prin schimb de experiență și implementarea inițiativelor care vizează consolidarea capacităților instituționale relevante.

Prin intermediul activitatilor desfasurate s-a urmarit realizarea urmatoarelor obiective:

  • Schimb de experienta si bune practici în introducerea abordării de specializare inteligentă în dezvoltarea regională( utilizată în Ucraina și alte țări ale UE) pentru Belarus și Moldova
  • Identificarea posibilităților de implementare practică a abordării de specializare inteligentă în dezvoltarea regională în țările partenere țintă
  • Organizarea de evenimente/laboratoare inteligente naționale în țările partenere pentru a atinge scopul proiectului
  • Evaluarea rezultatelor evenimentelor/laboratoarelor inteligente naționale și elaborarea de recomandări pentru organizarea inițiativelor regionale privind specializarea inteligentă.

Următoarele grupuri țintă au fost implicate în activitățile proiectului: autoritățile regionale și locale, reprezentanti ai ONG-lor , organizatii de sprijin pentru afaceri , reprezentanti ai mediului de afaceri si academic.

Informații și cunoștințe cu privire la posibilitățile politicii de dezvoltare regională în contextul preluarii si implemetarii abordarii de “specializare inteligenta” precum si modalitățile de utilizare a acestor posibilități pentru a sprijini dezvoltarea economiei locale au fost oferite in cadrul proiectuljui. Au avut loc discutii privind modul de cooperare cu părțile locale interesate în cadrul politicilor de specializare inteligentă.

În luna decembrie a. 2020 a fost organizat un eveniment national (online pe platform zoom) care a adunat pentru discuții și schimb de experiență în domeniul “specializării smart” (abordare inovativă a UE utilizată în dezvoltarea regional) reprezentanți ai sectorului asociativ, instituții și autorități locale și regionale, reprezentanți ai sectorului de biznes și știință.

În urma evenimentului au fost elaborate concluzii analitice și recomandări cu privire la modalitățile posibile de implementare a abordării de specializare inteligentă în dezvoltarea regională in Republica Moldova. De asemenea, au fost luate în considerare recomandările și sfaturile experților privind introducerea abordării de specializare inteligentă din experiența tarilor UE.

Oportunitățile pentru organizarea de noi inițiative regionale relevante cu privire la specializarea inteligentă în Republica Moldova și introducerea acestei abordări în documentele strategice vor fi utilizate în cursul anului 2021, când de exemplu, in Regiunea de Dezvoltare Nord va începe elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2023.

Proiectu a beneficiat de suport in cadrul schemei de regrantare a „Forumului Societatii Civile a Parteneriatului Estic” si a fost finantat de Uniunea Europeana ca parte a suportului sau oferit in regiune. In cadrul schemei de regrantare Forumul Societatii Civile a Parteneriatului Estic sustine proiecte ale membrilor sai care contribuie la atingerea misunii si obiectivelor Forumului.

Documentul cu recomandari si concluzii il gasiti aici.  SMART specialization MOLDOVA

Partajare: