Parada ținutelor Eco la Chișcăreni – AO Mileniul III

Parada ținutelor Eco la Chișcăreni – AO Mileniul III
Parada ținutelor Eco la Chișcăreni – AO Mileniul III
La data de 19 aprilie s-a desfășurat Concursul ”Parada ținutelor Eco”, care a avut drept scop promovarea educației ecologice, dezvoltarea atitudinii responsabile față de mediul și implicarea activă a copiilor și tinerilor în activități de protecție a mediului înconjurător.
Participanții au fost elevii Gimnaziului Slobozia – Chișcăreni, elevi din satele Nicolaevca, Tăura Nouă, Tăura Veche și elevii L.T. ”Nicolae Casso”, fiind premiați și clasați pe locuri de frunte.
Aducem mulțumiri echipei de organizare, directoarei gimnaziului Slobozia- Chișcăreni, dna Valentina Țurcan, administrator/președinte AO. ADD ”Mileniul III” dnul Gheorghe Mereuță, dnei Morari Georgeta, dnei Dragan Galina, dnei Pcelinschi Olga, Mereuță Sergiu, profesorilor care s-au implicat și echipei de voluntari AO ADD ”Mileniul III”.
Coorodnator proiect – Natalia Mereuță.
AO Dezvoltarea Durabilă ”Mileniul III” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Frumusețea plaiului – oglindă a unui cuget făuritor” în comuna Chișcăreni.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
Partajare: