O ultimă sesiune – Dezvoltare comunitară participativă

O ultimă sesiune – Dezvoltare comunitară participativă

La 9 septembrie 20020, reprezentanții a 9 ONG-uri din regiunea de Nord care au beneficiat de suport instituțional și formare de capacități în ultimele 9 luni, în cadrul proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova”, vor participa la ultima sesiune de instruire în domeniul „Dezvoltare comunitară participativă”. După acest eveniment beneficiarii vor avea posibilitatea să aplice în practică cunoștințele și abilitățile formate până acum prin participarea la ședințele consiliului local și prin argumentarea pentru aprobare a necesităților locale propuse de cetățeni la ședințele focus-grup organizate la nivel local.

Începând cu luna ianuarie 2020, nouă asociații obștești din regiunea de Nord a Republicii Moldova au beneficiat de instruire, consultanță în accesare de fonduri, suport logistic și asistență tehnică în vederea  dezvoltării capacităților ONG și implicării mai active în procesul de dezvoltare locală.

Activitatea este parte componentă a proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” implementat de A.O. Pro Cooperare Regională.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Partajare: