Expo Tîrgul Specializat ”Agroteh Alimentar Expo”

Expo Tîrgul Specializat ”Agroteh Alimentar Expo”

În perioada 20-22 februarie 2015 Asociația Obștească ”Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți participă la Expo Tîrgul Specializat ”Agroteh Alimentar Expo”. În cadrul expoziției sunt promovate proiectele realizate în colaborare cu Catedra Științe ale Naturii și Agroecologie în cadrul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului. La fel la expoziție ”Pro Cooperare Regională” aduce la cunoștință oportunitățile de instruire și finanțare din cadrul proiectelor destinate fermierilor mici si mijlocii din Nordul Republicii Moldova.

Partajare: