Consultări Publice la Bălți

Consultări Publice la Bălți

În data de 13 martie 2019, A.O. Pro Cooperare Regională în parteneriat cu A.O. Centru de Asistență Socio – Medicală la Domiciliu ”CASMED”  a organizat atelierul de consultări publice în contextul apelului de granturi locale lansat de GIZ “Citizens Empowerment in the Republic of Moldova”. Apelul de granturi GIZ are scopul de a contribui la dezvoltarea societății civile din Republica Moldova prin susținerea inițiativelor locale ale cetățenilor. Apelul dat este orientat spre desfășurarea activităților comunitare în patru domenii specifice și anume: apă și canalizare, eficiență energetică, managementul deșeurilor și protecția mediului.

La atelierul de consultări publice au participat reprezentanții Asociațiilor Obștești din regiune, reprezentanții Comitetelor locale ale cetățenilor, reprezentanții Consiliilor locale de elevi, reprezentanții Grupurilor de Acțiune Locală și reprezentanții instituțiilor și serviciilor publice care au beneficiat de suport financiar în cadrul proiectului GIZ.

Scopul ședinței a fost de a face o analiză a contextului la nivel de regiune prin prisma partenerilor locali în ceea ce privește: modalitatea de implicare a societății civile în soluționarea problemelor locale, metodele de cooperare și comunicare, intervențiile pe termen lung și pe termen scurt întreprinse de parteneri și viziunea viitoarelor activități care pot fi realizate.

Partajare: