Cerere de ofertă pentru achiziția de materiale de vizibilitate

Cerere de ofertă pentru achiziția de materiale de vizibilitate

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”, anunță concurs de selectare a ofertelor pentru achiziția de materiale de vizibilitate care vor fi distribuite beneficiarilor acțiunilor locale privind abilitarea cetățenilor în raionul Briceni.

Activitățile sunt parte a proiectului “Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și  finanțate de către Uniunea Europeană, în coordonare cu proiectul GIZ ”Modernizarea serviciilor publice locale în RM”.

Obiective

Prezenta cerere de ofertă vizează achiziția de materiale de vizibilitate.

Vă rugăm să ne transmiteți ofertele de preț per produs cu lista de prețuri in lei moldovenești, la cota TVA de 0%, pentru produsele din documentul atașat.

Descarcă Cerere de oferta materiale de vizibilitate

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Termenul limită de prezentare a ofertelor– 01 noiembrie 2021, ora 17.00.

Oferta financiară și tehnică semnată şi ştampilată se va transmite prin e-mail la adresa muntean.st@gmail.com până la data limită, ofertele transmise după data și ora limită nu vor fi luate în considerare.

Atribuirea contractului se va face prin aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț”, cu respectarea cerinţelor tehnice.

Livrarea se va face în termen de maxim 10 zile de la data transmiterii comenzii ferme către furnizor, la sediul A. O. „Pro Cooperare Regională”, str. Puskin 19, mun. Bălți, între orele 9.00 -17.00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0 69 127 895, sau la adresa de e-mail: muntean.st@gmail.com, persoana de contact Stella Buzuleac.

Partajare: