Bugetarea Participativă, un nou training pentru APL și OSC

Bugetarea Participativă, un nou training pentru APL și OSC

În data de 11 iulie, AO „Pro Cooperare Regională” a organizat un nou training cu tematica Bugetarea Participativă, la care au participat 20 de reprezentanți ai administrației publice locale (consilieri locali, specialiști în comunicare), precum și reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC) beneficiari de granturi. Această inițiativă a fost organizată cu scopul de a familiariza participanții cu aspectele conceptuale moderne în domeniul bugetării participative, de a fortifica abilitățile de promovare comunitară a acestui concept și de a oferi oportunități de conștientizare a necesității de inițiere și dezvoltare a parteneriatelor comunitare pentru soluționarea problemelor locale.

Prima parte a trainingului s-a concentrat pe prezentarea și dezbaterea conceptului de bugetare participativă. Participanții au avut ocazia de a înțelege principiile de bază ale acestui proces, precum transparența, responsabilitatea și implicarea activă a comunității în luarea deciziilor legate de alocarea resurselor financiare. S-au discutat diverse teme, precum: mecanismele de bugetare participativă în lume, pașii implementării bugetării participative, obstacole și modalitățile de depășire a acestora pentru participarea cetățenilor, cum bugetarea participativă se deosebește de granturi, ș.a.

A doua parte a trainingului s-a concentrat pe dezvoltarea abilităților de promovare comunitară a conceptului de bugetare participativă. Participanții au învățat tehnicile și formele de participare cetățenească, mecanismele de informare grafică, au făcut cunoștință cu acte-model privind bugetarea participativă. Prin exerciții practice și studii de caz relevante, participanții au dobândit competențe esențiale pentru a fi agenți de schimbare în comunitatea lor.

Trainingul privind Bugetarea Participativă desfășurat în mun. Bălți pe 11 iulie a fost un succes remarcabil. Participanții au dobândit cunoștințe și abilități esențiale pentru promovarea și implementarea bugetării participative în comunitatea lor. Această inițiativă a reprezentat un pas important în sensul consolidării angajamentului comunitar și a implicării cetățenilor în procesul decizional.

Această activitate a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
În Regiunea de Nord, partener al proiectului este A.O. ”Pro Cooperare Regională”.

Partajare: