Project “Improvement of production and market access for farmers in North of Moldova”[RO]

Project “Improvement of production and market access for farmers in North of Moldova”[RO]

Finanţator: Fundația Elvețiană HEKS

Implementator: A.O. ”Pro Cooperare Regională”

Perioada de implementare: Ianuarie 2014- iunie 2017 (FAZA I-a)

Context general:

Cresterea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova a fost si va fi o activitate de prima însemnatate în asigurarea bunurilor agroalimentare necesare pentru hrana populatiei, pentru industria alimentara prelucratoare, ca si pentru participarea la schimburile comerciale internationale.

Conditiile naturale, de sol si clima, deosebit de favorabile, o îndelungata traditie, ca si calitatea cercetarii stiintifice si a învatamântului zootehnic de toate gradele, reprezinta factori importanti care stau la temelia dezvoltarii zootehniei, cresterii performantei si competitivitatii.

Laptele este primul aliment cu care omul vine în legǎturǎ din prima zi de viatǎ. Este un aliment indispensabil vietii, valoros din punct de vedere nutritiv. Din pǎcate însǎ, în Republica Moldova, la capitolul consum pe cap de locuitor, indicii exprimǎ o gravǎ realitate: la noi se consumǎ extrem de putin – 6,5 litri /lunǎ/cap locuitor, în functie de vârstǎ, în timp ce în tǎrile din UE, consumul este de patru ori mai mare.

Importanța dezvoltării sectorului de lapte pentru Republica Moldova:

– Produs strategic cu impact deosebit asupra copiilor, persoanelor în vârstă, precum și a celor cu diferite afecțiuni.

– Cresterea vacilor pentru lapte, ocupație de bază în zona rurală, asigură venituri ritmice și stabile crescătorilor de animale.

– Susținerea valorificării eficiente a laptelui materie prima va permite realizarea unor investiții în retehnologizarea activității necesare realizării unor produse lactate controlabile, cu calitate și termene de garanție superioare.

– Asigură stabilitatea forței de muncă în zona rurală.

– Este sursa sigură pentru schimburile comerciale.

– Asigură valorificarea superioara a furajelor realizate pe suprafețele de bază furajera în sistem natural (pășuni naturale).

Obiectivul general: Sporirea productivității, producției și venitul fermierilor mici și mijlocii din zona de nord a Moldovei.

Obiective specifice:

– Îmbunătățirea accesului la cunoștințele profesionale de bază pentru fermierii crescători de bovine și utilizarea acestora în practică.

– Creșterea producției de lapte și a productivității animalelor.

– Îmbunătățirea accesului la piețele de desfacere pentru agricultori, în special crescătorii de bovine.

– Stabilirea practicilor avansate de reabilitare a infrastructurii și gestionare a fermelor de lapte.

Beneficiarii proiectului:

– 2987 fermieri, crescători de bovine;
– 300 fermieri, crescători de legume;

Rezultatele proiectului:

– 3287 de fermieri individuali au beneficiat de acces la cunoștințe profesionale de bază;
– 169 de fermieri au absolvit cu succes un curs profesional;
– 3013 de fermieri din 182 de locații au participat la activitățile Școala de cîmp a fermierilor;
– 192 fermieri au îmbunătățit sistemul de producție a furajelor în ferme;
– 250 fermieri crescători de bovine și autoritățile publice locale din 4 sate, au îmbunătățit pășunile comune;
– 15 centre de colectare a laptelui au beneficiat de infrastructura modernizată (achiziționarea rezervoarelor de răcire, testarea calității laptelui;
– 36 de lucrători de inseminare artificială au urmat cursuri de formare pentru a-și îmbunătăți capacitățile și abilitățile;
– 507 de lucrători veterinari au participat la cursurile de formare pentru îmbunătățirea capacităților și abilităților.

Descarca raportul narativ in engleza aici: Farmer_School_Narative_Report_2011-2013_3927261

Share: