Organization news and events

(Română) Anunţ de selectare a 9 organizații a societății civile, beneficiare a proiectului “Crearea Serviciului de Suport Instituțional pentru OSC-le din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” pentru perioada 2019-2020.

(Română) Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea instituţională şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor societății civile prin crearea …