Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț

Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț
La 21 septembrie curent, la Burlănești a fost dat start întrunirilor în cadrul proiectului „Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț”, implementat de AO „ECO-PROTECT”.
În cadrul întrunirii la care au participat reprezentanții primăriei Burlănești, a instituțiilor din teritoriu, agenții economici și locuitorii, au fost prezentată informația despre proiect și planul de activitate. Participanții au abordat multiaspectual subiectul protecției, revitalizării și gestionării eficiente a spațiilor verzi, menționând importanța lor pentru bunăstarea localității și sănătatea populației. De comun acord, au fost creată echipa locală de lucru și s-au trasat noi sarcini de lucru și termini de realizare a acestora
Printre principalele scopuri ale proiectului se enumeră:
• Creșterea gradului de conștientizare față de problemele de mediu a populației a 12 localități din raionul Edineț;
• Îmbunătățirea stării spațiilor verzi din 12 localități ale raionului, prin realizarea acțiunilor de defrișare a arborilor uscați, amenajarea și salubrizarea teritoriului, la fel și prin plantarea de arbori, arbuști și flori multianuale;
• Sporirea gradului de conștientizare a elevilor din 12 școli din raionul Edineț privind importanța soluționării problemelor ecologice.
AO „ECO-PROTECT” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț” în raionul Edineț
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
Partajare: