„Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț” în plină desfășurare

„Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț” în plină desfășurare

În 12 localități din raion, anume în satele: Badragii Noi, Brînzeni, Brătușeni, Burlănești, Cuconeștii Noi, Lopatnic, Hlinaia, Rotunda, Terebna, Tîrnova, Stolniceni și Șofrîncani, au fost efectuate lucrări de revitalizare a spațiilor verzi. Ca rezultat au fost plantați cca 4000 de trandafiri și 7 tuie. Totodată, pe lângă plantare, localnicii au salubrizat spațiile verzi, lichidând gunoiștele stihiinice.

La aceste acțiuni au participat în total cca 600 de persoane.

Menționăm faptul că în luna noiembrie, în scopul creșterii graduluide conștentientizare a importanței protecției mediului înconjurător au fost desfășurate și 2 lecții ecologice. Astfel, din luna septembrie până în prezent, de către AO „Eco-Protect” au fost duse lecții cu subiectul „Un mediu curat pentru un viitor sănătos” în 12 instituții de învățământ.

AO „ECO-PROTECT” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Un nou aspect al spațiilor verzi din raionul Edineț” în raionul Edineț

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Sursa: stirideedinet.md

Partajare: