UE-GIZ // Reprezentanții OSC instruiți despre Îmbunătățirea planificarii și a monitorizării proiectelor investiționale la nivel local

UE-GIZ // Reprezentanții OSC instruiți despre Îmbunătățirea planificarii și a monitorizării proiectelor investiționale la nivel local

În data de 21 decembrie, reprezentanții mai multor organizații ale societății civile din regiunea de nord a țării, au avut ocazia să participe la un seminar de instruire cu tematica „Îmbunătățirea planificarii și a monitorizării proiectelor investiționale la nivel local”. Scopul acestei instruiri a fost de a oferi cunoștințe și de a-i familiariza pe reprezentanții OSC (asociații obștești, GAL-uri, asociații profesionale, grupuri de inițiativă, consiliilor de elevi, ș.a.) din Regiunea de Dezvoltare Nord despre rolul și importanța cetățenilor și a OSC-lor în procesul de luare a deciziilor privind Planificare participativă, Achiziții publice și conflictul de interese, Administrarea și mentenanța serviciilor publice locale, inclusiv Monitorizarea și evaluarea proiectelor investiționale de infrastructură, etc.

În timpul seminarului au fost abordate așa teme precum planificare participativă, achiziții publice și conflictul de interese, monitorizarea și evaluarea proiectelor investiționale, ș.a.

Ținem să menționăm că astfel de seminare umează să mai aibă loc pe parcursul implementării proiectului, prin urmare, îndemnăm doritorii de a participa pe viitor să urmărească atît pagina organizației www.procore.md cît și pagina proiectului www.eu4civilsociety.md.

La fel, vă reamintim că perioada de depunere a proiectelor mici (pînă la 10 000 EURO expiră în data de 26 decembrie curent) iar pentru proiectele medii și mari (30 000 și 50 000 EURO) expiră în data de 31 ianuarie 2020. Aplicarea se face online pe adresa eu4civilsociety.md

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

Partajare: