UE-GIZ // Anunț pentru presă

UE-GIZ // Anunț pentru presă

Joi, 24 septembrie 2020, cu începere de la ora 10:00, va avea loc evenimentul festiv de lansare a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” în Regiunea de Dezvoltare Nord și de desemnare a beneficiarilor Programului de Granturi Locale.

În cadrul evenimentului, 24 de organizații ale societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord vor fi desemnate beneficiare în urma primului apel de grant, obținând finanțare nerambursabilă în sumă totală de aproximativ 669 000 Euro, pentru a contribui la abilitarea cetățenilor pentru participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor publice în comunitățile lor.

În acest context, A.O. ”Pro Cooperare Regională” și A.O. ”CASMED” invită reprezentanții mass- media la evenimentul de lansare a proiectului ”Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (UE) prin Cadrul Unic de Suport al UE pentru anii 2017-2020, acordat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La eveniment vor participa reprezentanții donatorilor, 24 reprezentanți ai organizațiilor beneficiare ale Programului de Granturi Locale, reprezentanți ai APL-urilor și ADR Nord.

Evenimentul va avea loc în aer liber, în curtea restaurantului IMPERIAL (Str. Strii 3, municipiul Bălți).

Mai multe detalii despre proiect pot fi accesate pe paginile: www.eu4civilsociety.md; www.procore.md;  www.casmed.md.

Pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19, pe durata evenimentului toți participanții vor purta măști, iar numărul lor nu va depăși 50 de persoane.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” și Asociația Obștească „CASMED”.  

­­­­­­

_______________________

Contacte: Natalia Postolachi, coordonatoare proiect,

AO „CASMED”

Tel: +373 695 60 259

E-mail: casmed.eusuport@gmail.com

Partajare: