Sesiunile de instruire continuă! – AO CCSA

Sesiunile de instruire continuă! – AO CCSA
„Colectarea separată a deșeurilor în gospodăriile casnice și compostarea deșeurilor biodegradabile pentru utilizare ca îngrășământ” a fost tematica seminarului organizat în

Comuna Iabloana.
La sesiunea de instruire au fost prezenți potențialii beneficiari ai platformelor de compostare a deșeurilor casnice biodegradabile în cadrul proiectului „Un mediu mai curat și sănătos pentru cetățenii din localitățile Iabloana, Hîjdieni și Cajba”.
AO Centrul de Consultanță și Școlarizare în Agricultură Glodeni este beneficiara Programul de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Un mediu mai curat și sănătos pentru cetățenii din localitățile Iabloana, Hîjdieni și Cajba” în satele #Hîjdieni, #Cajba și comuna #Iabloana, raionul #Glodeni.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeana și implementat de GIZ,German International Cooperation.
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.
Partajare: