Primii pași spre crearea Grupurilor de Acțiune Locală

Primii pași spre crearea Grupurilor de Acțiune Locală
În perioada 23-24 martie  și 29-30 martie 2017  A.O. “Pro Cooperare Regională” a desfășurat primele ateliere de lucru în vederea creării Grupurilor de Acțiune Locală în regiunea de nord a Republicii Moldova în localitățile Cremenciug(Soroca), Băhrinești(Florești), Viișoara(Edineț) și Sarata Veche(Fălești). Instruirile a întrunit primari,  agenți economici și reprezentanții societății civile.
Atelierele au fost moderate de colaboratorii A.O. “Pro Cooperare Regională”, mun. Bălți. Prezentatorii au venit cu un mesaj justificativ referitor la avantajele și oportunitățile dezvoltării rurale în baza Grupurilor de Acțiune Locală, care sunt condițiile de asociere în GAL și deasemenea care sunt responsabilitățile sectorului public și a celui privat.  Scopul organizării acerstor întruniri este de a informa un public cît mai larg despre conceptul LEADER și oportunitățile creării GAL-lor în Republica Moldova avînd drept bază experiența pozitivă a țărilor UE acest domeniu.
Crearea Grupurilor de Acțiune Locală este un proces de durată și necesită implicarea tuturor factorilor  de decizie: societatea civilă, autorități publice locale de nivel I și II, mediul academic și alți lideri comunitari. La etapa initială urmează să fie identificat teritoriul geografic de amplasare a GAL-lor.
Menționăm faptul că începînd cu anul 2015, Asociația Obștească “Pro Cooperare Regională” promovează modelul dezvoltării rurale în baza abordării LEADER, iar încedpînd cu 1 februarie 2017 facilitează nemijlocit crearea Grupurilor de Acțiune Locală în regiunea de Nord a Republicii Moldova.
Partajare: