Participare la planificare – AO Colaborare

Participare la planificare – AO Colaborare
Astăzi am participat la elaborarea proiectului de Decizie privind îmbunătățirea politicii energetice al Administrației Publice Locale prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Consiliului Local prin Decizia sa va include în Strategie recomandările de eficientizare energetică și folosire a surselor regenerabile de energie, selectate în cadrul activităților anterioare și parvenite din partea cetățenilor. Managerul proiectului, Dl. Grigore Musteață ia înmânat secretarului Consiliului Local, D-nei Lilia Dobic și recomandările de eficientizare energetică și surse regenerabile de energie pentru îmbunătățirea și actualizarea Planurilor de dezvoltare a fiecărei instituții aparte. Ne bucură faptul că unele propuneri de eficientizare energetică la grădinița de copii de acum au fost efectuate în perioada realizării proiectului. La ședință au participat primarul, secretarul consiliului, consilieri locali, Comitetul de cetățeni și conducătorii instituțiilor.
AO„Colaborare” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Eficientizare pentru buna educare” în satul Cuconeștii Noi, raionul Edineț, regiunea Nord.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Partajare: