Proiect Twinning – încă un pas spre Europa

Proiect Twinning – încă un pas spre Europa

Proiectul Twinning “Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova (AIPA) în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE” este primul proiect Twinning în domeniul subvenționării în Republica Moldova (RM).

Scopul acestui proiect este de a dezvolta sistemul de subvenționare din RM și de a consolida Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură prin îmbunătățirea cadrului instituțional și legal, asigurând calitatea standardelor și sporind cunoștințele, abilitățile, practicile și etica resurselor umane. Implementarea acestui proiect va contribui la o mai bună administrare a Măsurilor aferente domeniului de Dezvoltare Rurală (DR) în Republica Moldova.

Proiectul Twinning, finanțat de Uniunea Europeană, prevede acordarea unui grant în valoare de circa 1,2 milioane EURO pentru implementarea activităților ce vor fi prevăzute în Planul de acțiuni, în scopul consolidării şi dezvoltării capacităților instituționale ale AIPA. Durata proiectului este de 24 de luni. 

Proiectul Twinning va fi implementat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în cooperare cu partenerii de Twinning – consorțiul format din AgrarMarkt Austria (Partener superior) și cu Fondul de Intervenție de Stat în Agricultură (SZIF) din Republica Cehă și Agenția pentru Restructurare și Modernizare a Agriculturii (ARMA) din Polonia  (Parteneri juniori).

În context, în perioada 27-29 iunie, 2016 s-a dat start primei ședințe comune în cadrul căreia reprezentanții ambelor părți Twinning au făcut cunoștință cu subiecte de interes comun privind buna desfășurarea a Proiectului sus-menționat. Astfel, în prima zi de activitate au fost prezentate procedurile de derulare a unui proiect Twinning de către reprezentanți ai Comisiei Europene la Chișinău, dna STAMENOVA Iva și dl RODRIGUEZ RUIZ Jordi. Totodată, Liderul Proiectului, dl Rudolf MOSER a prezentat șefilor subdiviziunilor AIPA oferta de Twinning care urmează a fi implementată în cadrul Proiectului. La rândul său, directorul interimar al AIPA, dl Nicolae CIUBUC și întreaga echipă AIPA au efectuat prezentări aferente activității Agenției care au dezvoltat un dialog constructiv și informativ pentru partenerii Twinning în vederea elaborării unui plan de acțiuni cât mai relevant și bazat pe rezultate măsurabile.

Proiectul se axează pe realizarea activităților prevăzute în cadrul a 3 componente:

Componenta I: Restructurarea AIPA, elaborarea bazei legale precum și a organigramei în conformitate cu cerințele UE;

Componenta II: Elaborarea procedurilor scrise pentru toate funcțiile și sarcinile relevante ale AIPA pentru administrarea măsurilor DR în conformitate cu principiile UE;

Componenta III: Dezvoltarea și consolidarea  capacităților instituționale ale AIPA.

Notă:Mai multe instituții publice din Republica Moldova, cu ajutorul suportului financiar al Uniunii Europene, beneficiază de asistența instituțiilor europene din domenii similare pentru a pune în aplicare acquis-ul comunitar, în conformitate cu aceleași standarde ca și în statele membre ale UE. Proiectele de asistență europeană Twinning („înfrățire”, engl.), elaborate de Comisia Europeană, ajută administrațiile publice din țările beneficiare, printre care și R. Moldova, să pună în aplicare acquis-ul comunitar grație resurselor umane și abilităților manageriale europene. Astfel, prin schimbul de experiență care are loc în cadrul proiectelor Twinning și care presupune o colaborare dintre o instituție europeană și una din Moldova, sprijină funcționarii publici din Moldova să nu repete greșelile omologilor lor în cadrul procesului de reformare.

Sursa: http://aipa.gov.md/

Partajare: