DTSA SOROCA A ORGANIZAT UN SEMINAR CU AGENȚII ECONOMICI DIN SECTORUL ZOOTEHNIC

DTSA SOROCA A ORGANIZAT UN SEMINAR CU AGENȚII ECONOMICI DIN SECTORUL ZOOTEHNIC

Agenda seminarului a inclus următoarele subiecte:
Reproducerea bovinelor , identificarea și înregistrarea animalelor;
Regulile generale de biosecuritate în exploatați de bovine;
Cerințele generale de igienă a produselor alimentare, lapte materie primă;
Modificări în domeniul securității și sănătății muncii;
Prevenirea și combaterea Dermatozei nodulare contagioasă și Bluetongul, descrierea simptoamelor.

La seminar au participat , inspectorii din cadrul DTSA Soroca și crescătorii de bovine producători de lapte materie primă.

Scopul instruirii a fost cel de familiarizare cu cerințele legislației în vigoare pe segmentul activității desfășurate în sectorul zootehnic, intensificarea măsurilor legale pentru biosecuritate în exploatați de bovine, menținerea bunăstării  animalelor și crearea condițiilor adecvate de întreținere,  reproducerea bovinelor, identificarea și înregistrarea bovinelor, producerea laptelui calitativ și respectarea  cerințele generale de igienă a produselor alimentare materie primă, amenajarea și întreținerea corectă a centrelor de colectare  a laptelui integrate la ferme. Participanții au fost informați și despre modificările în domeniul securității și sănătății muncii  angajaților.

O deosebită atenție s-a acordat metodelor de profilaxie și neadmitere a pătrunderii pe teritoriul raionului a Dermatozei nodulare contagioasă și Bluetongul.

Cunoștințele primite la seminarul dat vor fi de folos agenților economici care urmează să le implementeze în activitatea zilnică pe parcursul activității antreprenoriale.

Sursa: ansa.gov.md

Partajare: