În Regiunea de Nord a fost dat startul celui de-al II-lea Apel de propuneri de proiecte, în cadrul Programului de Granturi Locale

În Regiunea de Nord a fost dat startul celui de-al II-lea Apel de propuneri de proiecte, în cadrul Programului de Granturi Locale

Azi, 27 noiembrie 2020, a fost desfășurată Sesiunea de informare privind Apelul II al Programului de Granturi Locale. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021) finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La eveniment au participat 14 reprezentanți ai Organizațiilor societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Nord. În cadrul activității, participanții au fost informați privind prioritățile Programului de Granturi Locale, au luat cunoștință despre compartimentele și anexele Formularului de propuneri de proiect. De asemenea, au fost informați privind condițiile de eligibilitate, procedura de aplicare la Program și care vor fi condițiile de selectare și evaluare a propunerilor de proiect.

Mai multe detalii despre proiect pot fi accesate pe https://www.eu4civilsociety.md

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

Partajare: