Formularea recomandărilor pentru Strategie – AO Colaborare

Formularea recomandărilor pentru Strategie – AO Colaborare
După cum era planificat, astăzi, echipa proiectului a organizat ședința mesei rotunde de formulare a recomandărilor privind eficientizarea energetică și economisirea surselor bugetare pentru a fi incluse în Strategia de dezvoltare locală. Am discutat și analizat propunerile înscrise în timpul activităților anterioare de implicare a cetățenilor, profesorilor și elevilor. Toate propunerile de eficientizare energetică și folosirea surselor regenerabile de energie pentru dezvoltarea durabilă a comunității au fost acceptate de cei prezenți.
Președintele A.O. „Colaborare” a susținut o prezentare video cu efectele implicării cetățenilor în realizarea celor șapte pași spre soluționarea problemelor comunității. Recomandările formulate în cadrul acestei ședințe vor fi incluse atât în Strategia de dezvoltare locală cât și în Planurile de dezvoltarea instituțiilor din teritoriu. Ne bucură faptul că unele recomandări de acum se realizează.
AO „Colaborare” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Eficientizare pentru buna educare” în satul Cuconeștii Noi, raionul Edineț, regiunea Nord.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
Partajare: