Curs de formare profesională Manager proiect

Curs de formare profesională Manager proiect

În perioada 14-16 octombrie 2021, 18 reprezentanți ONG au participat la cursuri de formare profesională în domeniul „Manager proiect”. Instruirea a fost furnizată de Centrul de Calificare și Perfecționare din București.

Scopul instruirii a fost creșterea performanțelor profesionale a reprezentanților societății civile atât în scrierea cererii de finanțare cât și administrarea proiectelor care sunt în proces de implementare cum ar fi: managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul timpului, managementul calității proiectului etc.

În prezent reprezentanții ONG care au participat la instruire beneficiază de consultanță și asistență individuală pe diverse compartimente de conținut, iar pentru data de 29 octombrie este planificat examenul de absolvire.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Partajare: