Concurs de selectare a unei Organizații a Societății Civile (OSC) pentru realizarea activităților de sensibilizare și conștientizare a cetățenilor, inclusiv loby și advocacy la nivel local referitor la problemele existente în cele 4 domenii prioritare ale proiectului (apă și canalizare – AAC, managementul deșeurilor MDS, mediu și schimbări climatice, eficiență energetică EE)

Concurs de selectare a unei Organizații a Societății Civile (OSC) pentru realizarea activităților de sensibilizare și conștientizare a cetățenilor, inclusiv loby și advocacy la nivel local referitor la problemele existente în cele 4 domenii prioritare ale proiectului (apă și canalizare – AAC, managementul deșeurilor MDS, mediu și schimbări climatice, eficiență energetică EE)

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de oferte pentru selectare a unei OSC pentru realizarea activităților de sensibilizare și conștientizare a cetățenilor, inclusiv loby și advocacy la nivel local referitor la problemele existente în cele 4 domenii prioritare ale proiectului în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Oferta va conține:

  1. Un concept succint pentru realizarea activităților de sensibilizare și conștientizare a cetățenilor, inclusiv loby și advocacy la nivel local referitor la problemele existente în cele 4 domenii prioritare ale proiectului (vezi termenii de referință p. 3 – Livrabile și termeni);
  2. CV- ul OSC – ului;
  3. Oferta de preț.

Oferta se prezintă în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu TVA cota zero pentru persoane juridice (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

Bugetul estimativ pentru implementarea activităților propuse în concept este de 170000,00 lei. Cheltuielile de administrare (salarii, consumabile, chirie, etc…) nu vor depăși 25% din totalul bugetului în timp ce cheltuielile pentru realizarea activităților de către membrii rețelei vor fi de minim 75% din totalul bugetului.

Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa procore.eusuport@gmail.com cu subiectul ”Selectare a unei OSC pentru realizarea activităților de sensibilizare și conștientizare a cetățenilor” sau în original la adresa AO „Pro Cooperare Regională”, str. Pușkin 19, et. 2, Bălți, Republica Moldova.

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 25 august 2021ora 18:00.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 30 august 2021 despre rezultatul concursului.

NOTĂ: Luând în considerare evoluția situației epidemiologice prin infecția COVID-19 atât la nivel național cât și regional, există posibilitatea organizării și realizării parțiale a activităților în regim on-line. Respectiv, compania ofertantă se obligă să prezinte suplimentar la dosarul de aplicare dovada posibilității și disponibilității organizării sesiunilor de instruire atât direct/față în față cât și online.

Persoană de contact: Sergiu Mihailov – procore.eusuport@gmail.com, +373 69950292

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

Termenii-de-referinta

Partajare: