Ce este Advocacy și la ce te ajută?

Ce este Advocacy și la ce te ajută?

La 13 septembrie 2021, 19 reprezentanți ai societății civile din regiunea de Nord a Republicii Moldova au participat la o sesiune de instruire în domeniul „Advocacy”. 

Scopul atelierului de instruire a fost: 

  • Familiarizarea participanţilor cu principiile de bază ale campaniilor de advocacy;
  • Dezvoltarea abilităţilor participanţilor de a utiliza adecvat diverse tehnici, procedee, tactici, pentru realizarea unor campanii eficiente de advocacy;
  • Oferirea oportunităţilor pentru ca participanţii să-și formeze atitudini deontologice faţă de aplicarea campaniilor de advocacy în procesul de soluţionare a problemelor comunitare.

Începând cu 1 noiembrie 2019, asociațiile obștești din regiunea de Nord beneficiază de instruire, consultanță, suport logistic, asistență tehnică în vederea dezvoltării capacităților ONG și accesării de fonduri pentru o implicare mai activă în procesul de dezvoltare locală. 

Activitatea este parte componentă a proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” implementat de A.O. Pro Cooperare Regională.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Partajare: