Auditul lucrărilor de reabilitare a sistemului energetic – AO APSI

Auditul lucrărilor de reabilitare a sistemului energetic – AO APSI
Procesul de audit al lucrărilor de reabilitare a sistemului energetic din Gimnaziul ,,V.Alecsandri”, or. Mărculești a întrunit mai mulți actanți ai societății.
În data de 2 aprilie a. c., a derulat procedura de audit a lucrărilor la rețeaua electrică din gimnaziu, astfel fiind prezent Dnul Tatu Ivan, specialist în domeniu; directorul Gimnaziului ,,V. Alecsandri”, Dna Svetlana Nagrineac, președintele AO a Părinților în Sprijinul Învățământului, Dna Revenco, reprezentanți ai părinților, etc. A fost monitorizată calitatea lucrărilor și a materialelor, securitatea și siguranța lor; corespunderea datelor din devizul de cheltuieli cu realitatea la zi, corespunderea cu standardele pentru instituțiile școlare, etc. Lucrările au fost apreciate cu calificativul Bine.
AOPSÎ este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul ,,V. Alecsandri”, or. Mărculești- un pas spre sănătatea copiilor”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
Partajare: