Apel II. Lansarea Programului de Granturi Locale pentru organizațiile societății civile din RD Nord a Republicii Moldova

Apel II. Lansarea Programului de Granturi Locale pentru organizațiile societății civile din RD Nord a Republicii Moldova

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu AO „CASMED” anunță lansarea celui de-al II-lea apel al Programului de Granturi Locale, derulat în cadrul proiectului „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Programul de Granturi Locale își propune să abiliteze cetățenii prin participarea activă și constructivă în procesele de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor și deciziilor privind serviciile publice locale; informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la problemele legate de domeniile prestării serviciilor publice, eficiență energetică și mediu pentru a solicita acțiuni din partea autorităților publice, îndeplinind în același timp obligațiile lor ca clienți ai serviciilor publice locale.

Prin intermediul Programului de Granturi Locale se va oferi suport financiar și tehnic pentru cel mult 3 OSC-uri de nivel local din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova pentru susținerea ideilor inovative de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, în patru domenii prioritare: infrastructură pentru apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică, mediu și schimbările climatice.

Concursul este adresat Organizațiilor Societății Civile de nivel local (OSC). Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Raioanele eligibile pentru participare la apel sunt: Briceni, Ocnița, Edineț, Soroca, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți.

Suma disponibila pentru apelul II al Programului de Granturi Locale constituie 81.160 euro. Se vor acorda granturi cu valoare estimativă de până la 30.000 euro, în limita bugetului disponibil;

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 10 decembrie 2020, ora 18:00;

Condițiile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Nord sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în română și rusă).  

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul, care va conține următoarele documente:

  1. Propunerea de proiect (descarcă formularul în română sau rusă);
  2. Bugetul proiectului în MDL (descarcă formularul în română sau rusă);
  3. Profilul organizației (descarcă formularul în română sau rusă);
  4. CV-urile echipei de implementare;
  5. Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale;
  6. Copia statutului organizației;
  7. Situațiile financiare pentru ultimul an;
  8. Acordul de cooperare/parteneriat cu administrația publică locală.

Detalii despre procedura de selectare și depunere a dosarului pot fi accesate pe paginile: www.eu4civilsociety.mdwww.procore.mdwww.casmed.md.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.

Partajare: