Abordarea LEADER ieri și azi

Abordarea LEADER ieri și azi

Începînd cu luna mai 2017 A.O. “Pro Cooperare Regională” a inițiat a II-a etapă în facilitarea procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală în regiunea de Nord a Republicii Moldova. Deocamdată, initiativa LEADER s-a conturat în 5 microregiuni. Ulterior, aceste initiative LEADER vor beneficia de asistență tehnică în dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locală(GAL) și înregistrarea Grupurilor de Acțiune Locală.

Etapa de informare și sensibilizare a membrilor comunității vizavi de principiile LEADER a fost orientată spre identificarea resurselor umane locale și analiza potențialului socio-economic al zonei.

Costruirea parteneriatelor locale dintre sectorul public și cel privat  este un factor decisiv în dezvoltarea comunităților rurale și ridicarea nivelului de trai al populației din mediul rural.

LEADER este acea metodă inovatoare, bazată pe cooperare, care implementată într-o anumită regiune generează valoare adăugată dezvoltării, datorită implicării “de jos în sus” a membrilor comunității.

Partajare: