Vizită de studiu la Tîrgul de Crăciun de la Ghimeș-Făget, județul Bacău, România

Vizită de studiu la Tîrgul de Crăciun de la Ghimeș-Făget,  județul Bacău, România

În perioada 21-22 decembrie 2018, A.O. Pro Cooperare Regională a organizat o vizită de studiu la Tîrgul de Crăciun al Gospodăriilor de Produse Montane, în comuna Ghimeș-Făget, jud. Bacău din România. Activitatea este parte componentă a proiectului „Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, implementat de Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației HEKS-EPER Elveția.

Scopul vizitei a fost preluarea bunelor practici de promovare a produselor locale și a producătorilor autohtoni din teritoriul unui Grup de Acțiune Locală. În cadrul vizitei au participat 6 reprezentanți din 4 teritorii GAL din Regiunea de Nord a Republicii Moldova: GAL “Urmașii lui Leonardo”, GAL “Drumul Gospodarilor”, GAL “Răutul de Sus” și GAL “Lunca Răutului”.

Dezvoltarea economiei locale este o componentă prioritară în politica de dezvoltare rurală, iar susţinerea şi dezvoltarea afacerilor mici la nivel local contribuie semnificativ la ridicarea nivelului de trai al populației din mediul rural. Reieșind din aceste considerente, în contextul Strategiei Grupurilor de Acțiune Locală constituite cu asistența și suportul A.O. Pro Cooperare Regională, domeniul de dezvoltare economică locală cuprinde o parte semnificativă a strategiei de dezvoltare GAL.

Partajare: