Un nou îndrumar în domeniul creşterii şi sănătăţii bovinelor pentru medici veterinari şi fermieri

Un nou îndrumar în domeniul creşterii şi sănătăţii bovinelor pentru medici veterinari şi fermieri

În data de 28 iunie în incinta Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor a avut loc prezentarea şi lansarea “Ghidului medical veterinar – patologie şi clinică bovină”, activitate realizată cu suportul administraţiei Agenţiei şi anume domnului Vsevolod Stamati, Director General Adjunct.

La lansare au fost prezenţi directori şi reprezentanţi ai Direcţiilor pentru Siguranţa Alimentelor din toate raioanele ţării, aceştia beneficiind de cîte 2 exemplare ale Ghidului per Direcţie.

Apariţia acestui Ghid a fost posibilă ca urmare a identificării problemelor depistate, în urma efectuării a 20 de seminare de instruire pentru medicii veterinari din 20 de raioane.

In acest Ghid puteţi găsi informaţii despre:

 • Termoreglarea, hipertermia şi febra la bovine;
 • Agenţi antibacterieni;
 • Substanţe igienizante, antiseptice şi dezinfectante utilizate în managementul biosecurităţii;
 • Antiinflamatoare nesteroidiene;
 • Bolile sistemului digestiv şi respirator;
 • Bolile prestomacelor şi ale cheagului;
 • Bolile metabolice;
 • Managementul reproducţiei la vacă;
 • Patologia perioadei puerperale;
 • Mastite;
 • Managementul bolilor parazitare; ş.a.

Aducem mulţumiri colectivului profesoral care au lucrat asupra Ghidului:

Holban Dumitru – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinşe medical-veterinare, Farmacologie şi terapeutică veterinară, Facultatea Medicină Veterinară, UASM;

Popovici Mihail – conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe medical-veterinare, Obstetrică şi însămînţări artificiale, Facultatea Medicină veterinară, UASM;

Cociu Valeriu – conferenţiar universitar interimar, doctor în ştiinşe medical-veterinare, Facultatea Medicină veterinară, UASM;

Chiosa Andrei – lector universitar, Semiologie şi terapeutică veterinară, Facultatea Medicină veterinară, UASM;

Donica Gheorghe – conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe medical-veterinare, Anesteologie şi chirurgie veterinară, Facultatea Medicină veterinară, UASM;

Cercel ilie – conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe medical-veterinare, Parazitologie veterinară, Facultatea Medicină veterinară, UASM;

Enciu Valeriu – conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe medical-veterinare, Morfologie, morfologie şi oncologie veterinară, Facultatea Medicină veterinară, UASM;

Gangan Nicolae – doctor în ştiinşe medical-veterinare, Morfologie, morfologie şi oncologie veterinară, Centrul Republican de Diagnostică Veterinar.

Referenţi ştiinţifici:

Prof. Univ., Dr. Gheorghe Solcan, F.M.V., Iaşi

Conf. Univ., Dr.habilitat Ion Balan, F.M.V., Chişinău

Prezentul Ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Sporirea producţiei şi accesului la piaţă pentru fermierii din zona de Nord a Republicii Moldova”, implementat de către AO „Pro Cooperare Regională” din Bălţi în perioada ianuarie 2014 – iunie 2017 cu suportul financiar al Fundației Reprezentanțe din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS, precum şi datorită cofinanţării editării ghidului – S.A. „FARMAVET”, manager general Ganea Alexandru.

Partajare: