Termen extins Centrul de Suport în Afaceri ”SMART HUB”

Termen extins Centrul de Suport în Afaceri ”SMART HUB”

A.O. ”Pro Cooperare Regională”, solicită oferte comerciale pentru serviciilor de elaborare, menținere și promovarea paginii web a Centrului de Suport în Afaceri (SMART HUB).

Începând cu 10 septembrie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și a Guvernului Suediei, prin intermediul Fundației Est-Europene, A. O. ”Pro Cooperare Regională” implementează proiectul „Facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord”. Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”. Proiectul, cu durata de 18 de luni, are ca scop creșterea competitivitatea ÎMM-urilor și a ocupării forței de muncă în zonele rurale din Regiunea de Nord a Moldovei, realizate prin intermediul Centrului de Suport în Afaceri( SMART HUB) care va fi creat în mun. Bălți, fapt care va servi la dezvoltarea spiritului antreprenorial prin implicarea tinerilor în activități de business în mediul rural.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință.

Scopul anunțului

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind crearea, mentenanța Website-ului Centrului de Suport în Afaceri (SMART HUB) și prestarea serviciilor social media, pe o perioadă de 18 luni.

Criterii de selecție

  • Persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Experienţa ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  • Preţ competitiv;
  • Termenul de realizare de maxim 30 de zile calendaristice;

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

  • Oferta comercială se va indica în MDL și nu va include T.V.A.;
  • Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  • Certificatul de înregistrare al companiei, codul fiscal;
  • Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului;

Notă: Persoanele juridice vor depune oferta exclusiv TVA (cu TVA cota 0). Proiectul “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economica si sociala din Republica Moldova” este înregistrat în HG #246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 14 noiembrie 2018, ora 17:00.

Ofertele se vor remite la adresa: info@smarthub.md cu mențiunea „Web site”.

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la următorul număr de tel: 062000110, sau prin e-mail la info@smarthub.md, persoana de contact – Vitalie Rusu.

Descărcați aici: Termenii de referință

Descărcați aici: Formularul de aplicare

Partajare: