Tender de achiziționare echipamente și mobilier, loc de joacă pentru copii

Tender de achiziționare echipamente și mobilier, loc de joacă pentru copii

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”, anunță concurs de tender pentru achiziționarea unui lot de echipamente și mobilier pentru organizarea unui loc de joacă pentru copii în cadrul Centrelor de plasament temporar pentru refugiați din r-nul Drochia, Florești și Glodeni.

Anunțul de tender este lansat în cadrul proiectului „Rapid and flexible assistance to address the emergency needs of Ukrainian refugees in Moldova” cu numărul 14.2267.4-021.00, din sursele GIZ Moldova, implementat în perioada ianuarie 2023 – martie 2023 de către AO „Pro Cooperare Regională”.

Obiectul achiziției:
Obiectul achiziției îl va constitui un lot de echipamente și mobilier pentru amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii în cadrul Centrelor de plasament temporar pentru refugiați din r-le Drochia, Florești și Glodeni (3 centre de plasament). Echipamentul și mobilierul achiziționat va fi distribuit cu titlu gratuit DASPF din cadrul raioanelor menționate, în administrarea cărora se află Centrele de plasament.

Considerații generale:
Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informații cu privire la:

  1. Tipul echipamentului/mobilierului;
  2. Prețul per echipament individual și total pentru întreg lotul;
  3. Garantarea calității echipamentului;
  4. Livrarea și instalarea echipamentului în cadrul Centrelor cu locație în s. Ștefănești r-nul Florești, or. Glodeni și or. Drochia;

Ofertanții interesați să participe în concurs pot prezenta ofertele în funcție de caracteristicile și echipamentul enumerat în tabelul de mai jos sau pot veni cu recomandări și propuneri personalizate de amenajare a locurilor de joacă pentru copii (3+).

Instrucțiuni pentru ofertanți:

  • Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.
  • Oferta va conține o descriere a tuturor echipamentelor și mobilierului în corespundere cu tabelul de mai sus sau în funcție de propunerile care vin din partea ofertantului;
  • Prețul ofertei va fi specificat în moneda națională (MDL), cu TVA 0. Prețul va fi indicat pentru fiecare poziție separat și pentru întreg lotul de echipament, împreună cu costurile de livrare și instalare.
  • Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului;

Depunerea ofertelor:
Limba de redactare a ofertei: limba română;
Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

  • Prin curier sau poștă la adresa str. Mircea cel Bătrân 81, of. 52, Bălți, Republica Moldova.

Plicul cu ofertele va include următoarea informație: Numele și adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă pentru amenajarea locurilor de joaca în cadrul Centrelor de plasament pentru refugiați.

  • Sau prin e-mail: info@procore.md, cu mențiunea: Ofertă pentru amenajarea locurilor de joaca în cadrul Centrelor de plasament pentru refugiați.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 25 februarie 2023, ora 23:59
Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.
Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 30 zile calendaristice de la data depunerii.

Evaluarea ofertelor: considerații de calitate și cost
Evaluarea ofertelor acceptate pentru participare la concurs va fi efectuată de către comisia de selecție, după principiul „cel mai mic preț”.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon:
+373 69127895 – Stella Buzuleac
sau la adresa de e-mail: info@procore.md

Partajare: