Reabilitarea pășunilor din localitățile rurale

Reabilitarea pășunilor din localitățile rurale

Termen de aplicare:   10 noiembrie 2017

Ofertă de granturi pentru reabilitarea pășunilor.

Context și obiective

Asociația Obștească Pro Cooperare Regională cu suportul financiar al Fundației Reprezentanțe din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS implementează în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei Proiectul ” Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge – MILK”, care are ca scop susținerea fermierilor deținătorilor de vaci de lapte conform principiilor “Make the Market Works for the Poor- M4P”.

Dezvoltarea proiectelor conform principiilor M4P presupune diagnosticarea sistemului de piață în scopul identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze și în favoarea fermierilor mici.

Granturile pentru procurarea tehnicii agricole (cositoare, grebla, balotiera, tocatoare siloz) fac parte din setul de intervenții care derivă din unul dintre obiectivele de bază ale proiectului și anume creșterea cantității și calității furajelor pentru bovine.

Realizarea proiectului se va efectua în 3 etape:

1.       Identificarea APL-urilor interesate în reabilitarea pășunilor (cîte 10 pe an).

2.       Încheierea unui acord de parteneriat dintre APL și Proiect.

3.       Realizarea studiului și expertizarea stării pășunilor din gestiunea APL-urilor (activitate co-finanțată  de Proiect în proporție de cel mult 80% din valoarea totală al serviciului) ca produs finit fiind planul de reabilitare și gestionare a pășunilor.

4.       Realizarea reabilitării pășunilor conform planului de către APL și fermierii locali, cu suportul Proiectului ”MILK”, activitate co-finanțată în proporție de cel mult 50% din valoarea totală al semințelor utilizate în procesul de reabilitare a pășunilor.

Scopul                                      

Scopul grantului este creșterea cantității și calității laptelui în fermele de bovine prin sporirea accesului la furaje calitative prin îmbunătățirea pășunilor din localitate.

Obiective

–          Conștientizarea beneficiarilor despre importanța administrării raționale a pășunilor.

–          Facilitarea conlucrării dintre Autoritățile Publice Locale, fermierii – deținători de vaci de lapte, prestatorii de servicii agricole.

–          Reabilitarea pășunilor din localitățile rurale ale R.M.

–          Sporirea producției de lapte prin facilitarea accesului la pășuni îmbunătățite.

Beneficiari

Autoritatile Publice Locale, preponderent din Regiunea  de Nord a Republicii Moldova (raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Soroca, Rîșcani, Drochia, Glodeni, Fălești, Florești, Sîngerei).

Fermierii deținatori de vaci de lapte.

Cerințe

Pot aplica APL-urile în localitățile cărora sunt înregistrate un număr de cel puțin 150 de vaci.

Disponibilitatea APL-urilor de a oferi în arendă, spre administrare, suprafeţe de păşuni pentru reabilitare grupului/grupurilor de fermieri deţinători de vaci de lapte.

Disponibilitatea și capacitatea APL-urilor de co-finanţare a activităților de reabilitare a păşunilor.

Criterii de eligibilitate

– minim 150 de vaci înregistrate în localitate care vor avea acces la pășunile reabilitate.

– suprafaţa minimă de paşune identificată spre reabilitare este de 5ha.

Cererile de aplicare cu oferirea informaţiei de mai sus vor fi transmise în formă liberă în format electronic pe adresa milk@procore.md, cu menţiunea „Reabilitarea pășunilor – Localitatea”până la data de 10 noiembrie 2017.

Persoana de contact:

Coordonator de proiect

Victor Rotaras, tel: 0 684 8 00 44

Partajare: