Provocările ONG-urilor: cunoaşterea limbii engleze, dotarea tehnică și cooperarea cu autoritățile

Provocările ONG-urilor: cunoaşterea limbii engleze, dotarea tehnică și cooperarea cu autoritățile

Organizațiile Neguvernamentale au devenit în ultima perioadă forța motrice a societății civile, iar datorită lor se implementează diverse proiecte în domenii importante, în care statul nu reușește să se implice. Și totuși ONG-urile nu sunt niște super-eroi care rezolvă orice problemă cât ai zice pește, ci sunt niște instituții în care resursa principală este omul. Omul care care nu este indiferent, care știe cum poate rezolva sau care știe de unde poate cere sursele necesare.

AO Pro Cooperare Regională a răspuns provocării noastre de a prezenta care sunt necesitățile reale ale unor ONG-urilor din regiunea de nord a Republicii Moldova, aflate din chestionarele completate de 12 organizații beneficiare a unui proiect susținut de Uniunea Europeană.

„În perioada 20 decembrie 2019-15 ianuarie 2020, 12 ONG-uri din Regiunea de Nord au fost evaluate în baza unui chestionar de evaluare a necesităților ONG, iar 9 din ele au fost selectate de echipa de proiect pentru a beneficia de support instituțional în cadrul proiectului  “Crearea serviciului de support instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova”. Scopul chestionării ONG-lor selectate de AO Pro Cooperare Regională drept beneficiari ai proiectului presupune cartografierea şi evaluarea situaţiei acestora din punct de vedere a structurii organizaţionale, dotării tehnice, durabilităţii financiare, serviciilor oferite, calificarea/instruirea personalului organizației şi cooperarea la nivel local şi intercomunitar” zice managerul proiectului, Aliona Plugaru.

Astfel în rezultatul analizei chestionarelor de evaluare au fost stabilite următoarele concluzii:

Voluntariatul: Voluntarii implicaţi în activitatea ONG-urilor participă din dorinţa de a schimba spre bine comunitatea sau din dorința de a ajuta anumite categorii de persoane: copii, vârstnici etc. Nu există o formulă universală de identificare și menţinere a voluntarilor. În funcţie de domeniul său de activitate, sunt aplicate diverse strategii de atragere și menţinere a voluntarilor. Organizaţiile cu un număr mai mare de voluntari activează, de regulă, în domenii sociale, protecţie socială.

Experienţa de elaborare şi implementare a proiectelor: Procesul de elaborare a propunerilor de proiect se realizează în mod diferit de la caz la caz. În procesul de scriere a proiectelor participă mai multe persoane care sunt ghidate/coordonate de managerul ONG-lui. Persoanele implicate în procesul de scriere a propunerilor de proiecte sunt alese și în funcție de cunoştinţele lingvistice (cunoaşterea limbii engleze şi române). Cunoaşterea limbilor străine şi a limbii române asigură capacitate ONG-ului de a participa la diferite tendere/concursuri de proiecte naţionale şi internaţionale însă nivelul scăzut de cunoaştere a limbii engleze crează dificultăţi și limitează posibilitățile ONG-ului de a accesa fonduri.

Dotarea tehnică: Doar 4 din 9 organizații dispun de computer în cadrul organizației iar accesul la internet este asigurat din surse proprii.  5 din 9 organizații au sediul în incinta unei instituții sociale din localitate, 2 organizații au sediul separat iar alte 2 nu au sediu.

Cooperarea cu autoritățile publice locale, mediul de afaceri și mass-media: Nivelul de cooperare cu principalii actori cheie de la nivel local este destul de redus. ONG-urile chestionate afirmă că au avut parteneriate cu APL, reprezentanţii mass-media şi ai mediului de afaceri. De cele mai dese ori, parteneriatele cu actorii locali sunt realizate la iniţiativa reprezentanţilor ONG. Colaborarea cu APL presupune, în majoritatea cazurilor, suport logistic şi tehnic pentru relizarea unor evenimente în comunitate. Reprezentanţii mass-media se implică mai mult în diseminarea informaţiilor despre activităţile realizate în cadrul proiectelor, iar mediul de afaceri preferă să colaboreze oferind susținere financiară sau materială ONG-urilor din domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi. Parteneriatele dintre ONG-uri şi APL se realizează la iniţiativa/solicitarea ONG-urilor locale, şi nu invers, acestea se rezumă la invitarea structurilor locale la diverse evenimente organizate de ONG-uri și cofinanțarea proiectelor implementate de ONG în comunitate.

Dificultăți în procesul de administrare a organizației: Principala problemă resimţită de ONG-uri este sustenabilitatea financiară a organizației. Dat fiind faptul că majoritatea ONG-urilor sunt dependente de proiecte/granturi, această problemă cauzează o serie de dificultăţi ce țin de: menţinerea capitalului uman din organizaţie, asigurarea cheltuielilor administrative şi de întreţinere a sediului organizaţiei.

Pentru a evita parțial aceste probleme, managerii organizațiilor aplică următoarele strategii:
· implicarea unui număr mai mare de voluntari în activitatea organizației, care nu necesită remunerare financiară;
· elaborarea propunerilor de proiect și depunerea acestora către diverși donatori;
· alocarea propriilor resurse financiare pentru menţinerea activităţii organizaţiei.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Partajare: