Program de recalificare în baza studiilor superioare pentru pedagogi

Program de recalificare în baza studiilor superioare pentru pedagogi

Centrul de formare professională continuă din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi anunță un nou program de recalificare în baza studiilor superioare. Titlul obţinut la finele studiilor va fi Cadrul didactic de sprijin. Studiile superioare de recalificare profesională se organizează prin învăţămînt cu frecvenţă redusă. Durata studiilor este de 1,5 ani şi corespunde unui număr de 40 de credite de studiu transferabile. Instituţionalizarea creditelor de studiu la licenţă se realizează în condiţiile Sistemului Naţional de Credite de Studiu, tip ECTS. Taxa de studii o constituie suma de 5100 lei.

Orele din cadrul programului vor fi organizate, la soliciatrea beneficiarului, atît în incinta Universităţii, cît şi în teritoriu. Audienţii vor beneficia de cămin, de săli multimedia, de consultaţiile profesorilor de la catedrele de specialitate, deasemenea vor avea posibilitatea să asiste la ore la disciplinele solicitate şi vor avea acces la biblioteca universitară.

A.O. „Pro Cooperare Regională”, mun. Bălți, va acoperi parțial taxa de studii (pînă la 3000 lei) pentru cadrele didactice de spijin care își desfășoară activitatea în înstituțiile de învățămînt din regiunea de Nord a Republicii Moldova, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Glodeni, Edineț, Ocnița, Briceni, Florești, Drochia, Dondușeni, Soroca și Ungheni. Contribuția este parte componentă a proiectului “Reabilitarea Infrastructurii Sociale”, finanțat de Fundația HEKS-EPER Elveția și gestionat de A.O. „Pro Cooperare Regională”.

Informaţii suplimentare:

·         Prorector pentru studii cu frecvența redusă și formare continuă,

conf. univ., dr., Gheorghe Neagu (0231) 5 23 96

·         A.O. „Pro Cooperare Regională”: (0231) 9 25 46

Partajare: