ProCoRe – 15 ani de activitate

ProCoRe – 15 ani de activitate

Cinci iulie, o zi frumoasă de vară și cu o încărcătură emoțională pentru membrii echipei ProCoRe, este ziua în care Asociația Obștească Pro Cooperare Regională împlinește 15 ani de activitate!

15 ani de proiecte cu menire socială și economică implementate, în special, în localitățile rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord, direct sau în parteneriat cu parteneri locali și internaționali.

În cadrul proiectelor implementate au fost îmbunătățite condițiile de studiu și de lucru în grădinițe și școli prin schimbarea de acoperișuri, geamuri, pardoseli, renovarea blocurilor sanitare sau a bucătăriilor, ceea ce a dus la creșterea confortului în procesul de studii (cu un impact major asupra sănătății beneficiarilor), calității învățământului, rezultatelor obținute. Nu în ultimul rând, în paralel cu activitățile de infrastructură, beneficiarii proiectelor (cadrele didactice) au avut parte de diverse instruiri, datorită cărora au avut ocazia să-și dezvolte cunoștințele în domeniile profesionale, ceea ce a dus la îmbunătățirea calității studiilor. Trainingurile în scrierea de proiecte le-au oferit oportunitatea de a aplica la alți donatori, pentru rezolvarea problemelor încă rămase.

Un alt domeniu, foarte important și de suflet, a fost cel social. Prin intermediul acestuia s-a început lucrul în domeniul social, educativ și de sănătate, prin oferirea de asistență socială și medicală. Drept urmare, în 2010, a luat naștere AO CASMED, de rezultatele căreia ne mândrim în permanență.

Prin intermediul proiectelor economice au fost îmbunătățite condițiile de trai pentru antreprenorii micro și mici din domeniul agricol, care în mare parte, nu sunt susținuți deloc sau doar foarte puțin. Este vorba de mici legumicultori, deținători de animale, care în urma instruirilor duse de experții contractați, participând la cursurile organizate în parteneriat cu colegiile specializate și la vizitele de studiu din țară și de peste hotare, au folosit cunoștințele obținute în viața de zi cu zi. În acest mod, fiind implementate noi cunoștințe, noi tehnologii, care au dus la creșterea randamentului muncii depuse și, ca rezultat, la creșterea veniturilor și îmbunătățirii condițiilor de trai.

Un loc aparte în inimile noastre îl are conceptul LEADER și Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din Moldova, care a startat în anii 2014-2015 prin organizarea de diverse vizite de studiu pentru reprezentanții ministerelor de resort, APL, OSC, instituții de învățământ, reprezentanții sectorului privat, în scopul familiarizării acestora cu acest concept și posibilitățile pe care le oferă pentru dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă. Drept urmare, astăzi, avem creată Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, care întrunește GAL-urile create de noi și de alte organizații partenere din întreaga țară. Iar acum, această rețea însumează 32 de GAL-uri care sprijină dezvoltarea a peste 300 de localități rurale prin finanțarea diferitelor proiecte locale din fondurile naționale și internaționale. În același timp, în urma eforturilor depuse de membrii rețelei au fost propuse, promovate și adoptate câteva amendamente la legislația în vigoare, ceea ce permite finanțarea GAL-urilor din sursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Totodată, merită a fi menționat cel mai mare proiect, care la moment este în faza de implementare în parteneriat cu AO CASMED, în întreaga regiune, prin intermediul celor 27 de organizații beneficiare de grant. Este vorba despre proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) ai cărei parteneri de implementare suntem în regiune, proiect finanțat de Uniunea Europeană. În acest mod, 27 de organizații și-au unit eforturile pentru a mări gradul de conșientizare și implicare al cetățenilor (de la mic la mare, indiferent de gen, etnie, grad de dizabilitate), organizațiilor societății civile și altor actori în așa domenii prioritare precum apă și canalizare, eficiență energetică, managementul deșeurilor, mediu. Prin intermediul diverselor activități, s-au creat punți de lucru și încredere între cetățeni și autoritățile publice locale, al căror scop comun este creșterea bunăstării localităților pe care le reprezintă.

Iar la final, dar nu în ultimul rând, ținem să mulțumim tuturor partenerilor noști, locali, regionali, naționali și internaționali, pentru oportunitatea de a lucra împreună și de a implementa proiecte cu impact asupra dezvoltării durabile a comunităților rurale.

Partajare: