Problemele identificate de cetățeni se vor regăsi în planul de dezvoltare locală

Problemele identificate de cetățeni se vor regăsi în planul de dezvoltare locală

La 15 decembrie 2020 a avut loc ședința de actualizare a Planului de dezvoltare locală al s. Stolniceni r-l Edineț, la care au participat membrii grupului de inițiativă locală, reprezentanții instituțiilor publice, angajații primăriei și reprezentanți ONG. În cadrul ședinței au fost discutate și analizate cele mai importante probleme cu care se confrună în prezent comunitatea, inclusiv cele identificate de cetățeni în cadrul ședințelor focus-grup organizate la nivel local. Modificările propuse de grupul de lucru urmează să fie aprobate la următoarea ședință de Consiliul local Stolniceni.

Succesul acțiunilor dintr-o comunitate depind de măsura în care sunt promovate interesele și necesitățile cetățenilor, deoarece deseori viziunea administrației publice și cea a cetățenilor vizavi de dezvoltarea locală este diferită. Planificarea este procesul de mobilizare a resurselor umane locale care are scopul de a spori cooperarea și coeziunea membrilor comunității pentru a contribui mai activ la dezvoltarea locală.

Activitatea este parte componentă a proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” implementat de A.O. Pro Cooperare Regională.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

 

Partajare: