Inițiativa creării GAL-lor în regiunea de Nord a R. Moldova continuă…

Inițiativa creării GAL-lor în regiunea de Nord a R. Moldova continuă…

La 17 iunie 2016 în mun. Bălți a fost organizată o ședință consultativă de lucru a reprezentanților APL,  sectorul asociativ și sectorul privat din regiunea de Nord a Republicii Moldova,  în domeniul inițierii procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală în regiunea de Nord a țării. Inițiativa vine din partea A.O.”Pro Cooperare Regională” mun. Bălți, care începînd cu anul 2015 promovează intens modelul dezvoltării rurale în baza abordării LEADER.

Partenerii grupului consultativ din regiune și-au expus opinia referitor la avantajele și oportunitățile dezvoltării rurale în rezultatul asocierii acestora în Grupuri de Acțiune Locală, care ar fi pașii următori în inițierea acestui proces și care ar fi responsabilitățile fiecărui partener.

Partajare: