Dezvoltarea rurală în Republica Moldova din perspectiva abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală

Dezvoltarea rurală în Republica Moldova din perspectiva abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală
În ziua de astăzi în condiţiile în care majoritatea APL-urilor nu au acces la finanţări, o mare parte dintre acestea rămîn cu problemele nerezolvate, care, cu timpul, se agravează din cauza insuficienţei de resurse financiare. Abordarea LEADER, prin crearea de Grupuri de Actiune Locala (GAL), oferă şanse egale tuturor celor implicaţi în GAL de a accesa fonduri pentru dezvoltarea localității, afacerii etc.
În acest context, miercuri, 9 noiembrie, la Bălţi, Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” în colaborare cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) din Letonia, A.O. „Forumul rural din Letonia” şi Reprezentanța Fundației Elvețiene „HEKS EPER” din Republica Moldova a organizat cea de-a doua ediție a conferinței dedicată agriculturii şi dezvoltării rurale în Republica Moldova cu genericul „Dezvoltarea rurală în Republica Moldova din perspectiva abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”.
La eveniment au participat viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Ușurelu; șefa-adjunctă din cadrul Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Letoniei, Jevgēnija Butņicka; directorul Agenției de Dezvoltare Nord, Ion Bodrug; reprezentanul Reţelei  Naţionale de Dezvoltare Rurală Romania, Radu Antohe, şi reprezentanţi ai sectorului asociativ și cel privat, reprezentanți ai autorităților publice locale din nordul Republicii Moldova, parteneri din țară și din străinătate (reprezenanţi ai GAL-urilor din România, reprezentanţi ai GAL-urilor din Letonia şi reprezentanţi ai Forumului Rural din Letonia), care susțin ideea creării Grupurilor de Acțiune Locală în țara noastră.
Participanții la eveniment au menționat că schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creşterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populaţiei şi depopularea rurală sunt numai o parte din factorii care afectează zona rurală şi care solicită implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private şi valorificarea resurselor locale (fizice, umane şi financiare) pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală.
Menționăm faptul că, începînd cu anul 2015, A.O. „Pro Cooperare Regională” promovează modelul de dezvoltare al localităților rurale care are la bază parteneriatul public-privat prin crearea GAL bazat pe abordarea LEADER.
Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, consolidării capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.
Partajare: