Curs de perfecționare pentru medicii veterinari

Curs de perfecționare pentru medicii veterinari

În perioada 23-31 ianuarie 2018, Asociația Obștească Pro Cooperare Regională în parteneriat cu Asociația Republicană a Medicilor Veterinari din Moldova și Facultatea de Medicină Veterinară și Sănătatea Animalelor din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, au organizat două cursuri de instruire pentru medici veterinari din țară, la care au participat 25 de persoane din raioanele Glodeni, Orhei și Edineț.

La aceste instruiri, medecii veterinari, au avut posibilitatea să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul asigurării sănătăţii bovinelor, fiind abordate așa teme ca: ”Monitorizarea bolilor infecţioase strategice”, ”Managementul reproducerii la vaci”, ”Raţionalizarea folosirii antibacterienelor şi preparatelor antihelmintice” ș.a.

Acest curs a fost realizat în cadrul Proiectului MILK, care include un șir de intervenții orientate spre facilitarea dezvoltării sectorului de lapte din R. M. prin activități de dezvoltare a capacităților actorilor din sector, îmbunătățirea accesului la finanțare și dezvoltarea infrastructurii fermelor, implementat de Asociația Obștească Pro Cooperare Regională din Bălți cu suportul financiar al Fundației Reprezentanței în Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS.

Partajare: