Conferință națională “Realități și perspective privind dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală în Republica Moldova”

Conferință națională “Realități și perspective privind dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală în Republica Moldova”

În data de 30 mai 2018, A.O. Pro Cooperare Regională a organizat conferința națională “Realități și perspective privind dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală(GAL) în Republica Moldova”. Activitatea este parte componentă a proiectului  „Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală”, implementat de Asociația Obștească  „Pro Cooperare Regională” mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației HEKS-EPER Moldova. Scopul proiectului dat  este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a  populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acțiune Locală și atragerea investițiilor la nivel local.

La etapa actuală, inițiativa LEADER de creare a Grupurilor de Acțiune Locală promovată de A.O. Pro Cooperare Regională s-a conturat în 11 teritorii, dintre care 5 au elaborate strategiile de dezvoltare teritorială iar altele 6 sunt în proces de lucru.

Provocarea Grupurilor de Acțiune Locală este ca în viitorul apropiat să obțină statutul juridic de GAL și să înceapă nemijlocit soluționarea problemelor locale.

A.O. Pro Cooperare Regională aduce sincere mulțumiri tuturor care și-au manifestat interesul și-au participat la eveniment.

Partajare: